Indhold

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets arbejdsområder er blandt andet arbejdsmarkedspolitik, integrationspolitik og erhvervspolitik.

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets ansvarsområder

 • Arbejdsmarkedspolitik
 • Beskæftigelse
 • Integration
 • Administrationspolitik (indkøb, konkurrenceudsættelse, OPP mv.)
 • Digitalisering, borgerservice og selvbetjening
 • Erhvervspolitik
 • Turisme
 • Strategisk fysisk planlægning
 • By- og boligpolitik
 • Landdistrikter
 • Regional udvikling

Udvalget kan herudover i konkrete sager rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen i tilgrænsende spørgsmål vedrørende:

 • Kulturpolitik
 • Uddannelse
 • Kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse
 • Social- og sundhedspolitiske forhold
 • Arbejdsmiljø
 • Ligestilling og mangfoldighed
 • Internationale arbejdsmarkeds- og erhvervsspørgsmål

Udvalgets medlemmer

 • Formand: Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg Kommune
 • Næstformand: Preben Andersen (O), Skive
 • Søren Kjærsgaard (V), Holbæk
 • Bünyamin Simsek (V), Aarhus
 • Steen Møller (C), Odense
 • Leon Sebbelin (B), Rebild
 • Carsten Rasmussen (A), Næstved
 • Per Clausen (Ø), Aalborg
 • Mikkel Dragmose-Hansen (F), Middelfart