Indhold

Bestyrelse og formandskab

Her kan du se hvem der er medlem af KL's bestyrelse og formandskab.

KL's bestyrelse

De 17 pladser i KL's bestyrelse 2014-2018 er fordelt på grundlag af det samlede stemmetal på partier og lokallister ved kommunevalget i 2013. Medlemmerne af KL's bestyrelse er:

 • Martin Damm (V), Kalundborg - formand
 • Jacob Bundsgaard (A), Aarhus - næstformand
 • Lars Krarup (V), Herning
 • Kirsten Terkilsen (V), Hedensted
 • Jørn Pedersen (V), Kolding
 • Jens Ive (V), Rudersdal
 • Carl Christian Ebbesen (O), København
 • Preben Andersen (O), Skive
 • Michael Ziegler (C), Høje-Taastrup
 • Leon Sebbelin (B), Rebild
 • Anker Boye (A), Odense
 • Frank Jensen (A), København
 • Thomas Gyldal Petersen (A), Herlev 
 • Thomas Kastrup-Larsen (A), Aalborg
 • Thomas Adelskov (A), Odsherred
 • Kirstine Bille (F), Syddjurs
 • Per Clausen (Ø), Aalborg (midlertidig stedfortræder for Jesper Kiel (Ø), Svendborg).

KL's formandskab

Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af KL's formand og næstformand samt yderligere tre bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne af KL's formandskab er:

 • Formand Martin Damm (V), Kalundborg Kommune
 • Næstformand Jacob Bundsgaard (A), Aarhus Kommune
 • Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O), Københavns Kommune
 • 1. viceborgmester Kirstine Bille (F), Syddjurs Kommune
 • Borgmester Leon Sebbelin (B), Rebild Kommune

Desuden deltager borgmester Thomas Kastrup-Larsen (A) fra Aalborg Kommune i formandskabsmøderne i sin egenskab af formand for KL's Arbejdsmarked- og Erhvervsudvalg.