Indhold

Hvad stemmer vi om?

Kommunerne løser opgaver, der er tæt på borgerne. Det er fx børnepasning, ældrepleje og folkeskole. Du kan påvirke, hvordan opgaverne skal løses i din kommune ved at stemme til kommunalvalget.

Hvad laver en kommune?

Kommunerne løser langt de fleste borgernære velfærdsopgaver. Kommunerne er tæt på borgerne, og borgerne møder deres kommune hver eneste dag, også selvom de ikke nødvendigvis lægger mærke til det.

Først og fremmest tager kommunerne sig af velfærdsopgaver som bl.a. folkeskole, ældrepleje, børnepasning, kulturtilbud, beskæftigelsesindsats og socialhjælp.

Samtidig har kommunerne ansvaret for udviklingen af lokalområdet. Det kan fx være forholdene for de lokale virksomheder, natur- og miljøplanlægningen og den fysiske planlægning i kommunen.

Hvem bestemmer i kommunerne?

Det er de lokale politikere i kommunalbestyrelsen, der har fået mandat fra vælgerne til at prioritere, styre og udvikle kommunen. Det kan fx være, hvor tit de ældre kan få tilbud om rengøring, hvilke sportsfaciliteter kommunen skal tilbyde, eller hvor mange børnehaver der skal være i kommunen.

Politikerne i kommunalbestyrelsen vælges til kommunalvalget. Sidste kommunalvalg var den 21. november 2017.

Når du stemmer til kommunalvalget, er du altså med til at påvirke, hvilke områder og opgaver i kommunen, der skal prioriteres, og hvordan opgaverne skal løses.

Hvad er kommunernes opgaver?

Blandt kommunernes opgaver i dag er:

 • Børnepasning
 • Folkeskole
 • Ældrepleje
 • Det sociale område (fx misbrugsbehandling og anbringelser)
 • Sundhedsopgaver (fx forebyggelse, pleje og genoptræning)
 • Servicering af det lokale erhvervsliv
 • Integration
 • Aktivering og beskæftigelse
 • Kultur og fritid (fx biblioteker, musikskoler og sportsfaciliteter)
 • Natur og miljø (fx naturbeskyttelse og vandmiljøkontrol)
 • Planlægning af den lokale infrastruktur
 • Borgerservice
 • El, vand og renovation
 • Redningsberedskab
 • Turisme