Indhold

Trafik, Veje og Beredskab

KL arbejder for større mobilitet for borgere og erhverv. Kommunerne har opgaver indenfor både trafik, transport, veje og infrastruktur, samt trafiksikkerheden. Skulle det gå galt er det vigtigt at beredskabet er klar til at hjælpe og KL arbejder derfor for et stærkt kommunalt beredskab. 

Aktuelt

  • Høringssvar

    KL høringssvar vedr. udkast til taxilov

    KL ser generelt positivt på en modernisering af lovgivningen på taxi-området. Lovgivningen bør imidlertid fortsat efter KL’s opfattelse tage sigte på taxidækning i hele landet, hvilket ikke kan siges at være tilfældet med forslaget, som det ligger nu. Det er efter KL’s vurdering tvivlsomt, om den mulighed der gives i §6 vil blive udnyttet i større udstrækning og jf. de specifikke bemærkninger nedenfor rejser bestemmelserne en række spørgsmål om, hvordan ordningen nærmere tænkes tilrettelagt.

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce