Indhold

Byggeri og energi

Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og kommunerne spiller en hovedrolle i den omstilling.

I KL arbejder vi på at sikre kommunerne de bedst mulige betingelser på energi, bolig- og byggeområdet til at løfte den opgave. Vi har fokus på alment byggeri, byfornyelse, kommunens rolle som bygherre, skorstensfejning og byggesagsbehandling generelt.

Aktuelt arbejder KL med den nye servicemålsaftale om forbedret kommunal sagsbehandling af byggesager. Nye digitale systemer, som Digital Miljø Administration (DMA)  og Byg og Miljø (BM), skal give nemmere og hurtigere adgang til miljøoplysninger for virksomhed, kommune og stat. Læs mere om KL's arbejde med Servicemålsaftalen

Aktuelt

  • KL: Nyt energiforlig skal have kommunalt aftryk

    Forhandlingerne om Energiforlig 2018 er så småt i gang. KL håber, at regeringen nu vil udnytte muligheden for at styrke kommunernes rolle i omstillingen til grøn energi.

  • Debat: Giv os mulighed for at udnytte overskudsvarmen

    Lad os bruge overskudsvarmen på at varme boliger op i stedet for at sende den ud af skorstenen. Det kræver, at vi ændrer de skatter og afgifter, der står i vejen, skriver Jørn Pedersen i debatoplæg.

  • Nyt lovforslag bremser vindmøllebyggeri

    Den grønne ordning har været og er helt afgørende for at kunne sikre lokalt ejerskab til opførelse af vindmøller. Statens beslutning om at afskaffe ordningen vil få store konsekvenser for vindmølleplanlægningen i Danmark, lyder det fra KL.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce