Indhold

KKR - Rammeaftaler

Hvert år skal de danske kommuner i samarbejde med regionsrådene udarbejde en Rammeaftale, der indeholder to dele, én styringsaftale og én udviklingsstrategi for socialområdet.

I nedenstående bjælker kan du finde oplysninger om rammeaftaler på social- og specialundervisningsområdet.

Nyheder

Annonce
Annonce

Annonce