Indhold

Samarbejde med forældre

På denne side kan du få viden og inspiration til samarbejdet med forældre i skoler og dagtilbud

Forholdet mellem forældrenes og kommunens ansvar og opgaver i forhold til børn og unges læring, trivsel og udvikling er under forandring. Viden fra forskning understøtter en tilgang, der ser forældrene som nødvendige og ligeværdige daglige samarbejdspartnere for de kommunale tilbud til børn og unge.

Inspirationsmateriale om samarbejde med forældre

Forældre og de kommunale tilbud har et fælles ansvar for, at alle børn og unge lærer og trives så meget, som de kan. I januar 2017 er KL udkommet med et inspirationsmateriale, som indeholder en række refleksionsspørgsmål, kommunale eksempler og anbefalinger til et styrket samarbejdet.

Få succes med forældresamarbejdet til gavn for børnene

Forældresamarbejdet i dagtilbud og folkeskolen er afgørende for at understøtte ambitioner om, at alle børn skal blive så dygtige i livet, som de kan. Derfor satte KL fokus på forældresamarbejdet med fire temamøder om samarbejde med forældre om børns læring. De sidste to temamøde blev i afholdt i foråret i Vejle og Roskilde. Som afslutning på temamøderne er der udarbejdet en artikel, som samler op på indsigter og viden fra de to dage. Artiklen kan findes nedenfor.

Viden- og inspirationsmateriale

En kommunal arbejdsgruppe har i foråret 2015 drøftet, hvordan skolerne kan udvikle en ny praksis, hvor eleverne er indgangen til samarbejdet med forældrene om læring. Hovedpunkterne fra arbejdsgruppens drøftelser er samlet i et notat med status og aktuelle opmærksomhedspunkter for skoler og forvaltninger.

Annonce
Annonce

Annonce